فلنج، بیچ سالیندر، اتصال انتهایی برای لوله های انعطاف پذیر، شافت، تجهیزات زیر دریایی، اتصالات خط جریان، موتور شافت، پمپ شافت، رول های کارخانه، لوله های کارخانه