فلنج ها، رینگ، شافت، میل لنگ، رول، گیربکس ( چرخ دهنده )، سایر سفارشات غیر استاندارد