یاران پلاستیک

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع طاقه شرینگ، طاقه نایلون، عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک استان خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

کاظم مخلصی

yaranplastic@yahoo.com

0511- 6651649- 6651833

مکان

مشهد، جاده سنتو، بعد از پلیس راه سه راه دانش، میلان دوم، انتهای میلان