یاران صنعت فجر

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین و واردات تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی و کارخانجات صنعتی و نیازهای فعالان این صنعت با همکاری دفاتر خود در کشورهای آلمان، چین، امارات، کره جنوبی و غیره

نام مدیر عامل:

محسن قنواتی

info@ysf.co.ir

061-52369635-6

مکان