گنجینه مهر پارس

شرح مختصری از فعالیت ها

درب ضد انفجار، درب ضد حریق، درب ضد گلوله، صندوق نسوز

نام مدیرعامل:

فرخ اسفندیاری

gmp.safes@yahoo.com

023-24573130

مکان

سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار صنوبر، نسترن 7، پلاک 8