گلگاه

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید، واردات و توزیع مواد اولیه شیمیایی علی الخصوص مواد شیمیایی صنعت آب و فاضلاب منجمله: سولفات آلومینیوم ( 17 درصد )، پلی آلومینیوم کلراید ( جامد 30 درصد و مایع 18 درصد )، پلی الکترولیت ( آلیونی، کاتیونی و نانیونی )، هیدروکسید آلومینیوم، انواع کاتالیست ها ( پنا اکسید وانادیوم ) Sulfomax RR & HV، بیکربنات آمونیوم، ادتا ( 2 و 4 سدیم ) EDTA2NA & 4NA، فروسیانید پتاسیم پودری 99 درصد، اسید سولفوریک 98 درصد

نام مدیرعامل :

محمدحسین اشعری

info@golgah.com

021- 88795345-88798344-88799199

مکان

تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - شماره 42- طبقه اول - واحد 2