گسترش کاتالیست ایرانیان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید، بررسی و توسعه دانش فنی کاتالیست های مورد نیاز نفت، پتروشیمی و فولاد از جمله ATR, H2SO4, Methanol , PP, PE, HTSC, Isomax, RFCC

نام مدیرعامل :

مجید یحیایی

info@icdco.ir

9- 77081058- 021

مکان

تهران - میدان شهرک امید - بلوار شهید مطهری - کوچه مومن مشهدی - پلاک 26