گروه پلیمران ( بازرگانی بلالی)

شرح مختصری از فعالیت ها

صادرات محصولات پتروشیمی ، قیمت لحظه ای مواد اولیه پلیمری ، تامین و توزیع مواد اولیه پلیمری ، سرمایه گذاری در خرید از بورس کالا

نام مدیرعامل :

امیر بلالی

info@polymeran.com

4- 88106731- 021

مکان