گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

شرح مختصری از فعالیت ها

سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی

نام مدیرعامل:
سید ابوالحسن سید خاموشی

info@iipgc.com

021-88645435-36

مکان

خیابان ولیعصر ، بالاتر از خیابان شهید وحید دستگردی ، نبش خیابان ناصری ، پلاک 2551 ، ساختمان کیان طبقه 11 ، واحد 3 ،کد پستی 1968643175