گروه مپنا

شرح مختصری از فعالیت ها

سازنده تجهیزات اصلی نیروگاهی، نفت و گاز و لوکوموتیوهای باری و مسافری، پیمانکاری عمومی، سرمایه گذاری و ارائه دهنده خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری در صنایع نیروگاهی، نفت، گاز، حمل و نقل ریلی

نام مدیرعامل :‌

عباس علی آبادی

info@mapnagroup.com

2- 81981001- 021

مکان

تهران، بلوارمیرداماد، نبش خیابان کجور، شماره ۲۳۱ - ساختمان مرکزی گروه مپنا