گروه مهندسان مشاور بهدیس

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی و مشاوره تاسیسات تخصصی، تاسیسات بیمارستانی، انتقال تکنولوژی صنایع شیمیائی، طراحی و مشاوره صنایع شیمیائی، پالایش و پتروشیمی، طراحی مینی پالایشگاه، صنایع شیمیائی معدنی، طراحی تاسیسات هتل ها و مجتمع های رفاهی توریستی، طراحی تاسیسات مجتمع های مسکونی

نام مدیرعامل :

حمید رضا عابدی فرد

info@behdisco.com

0311- 2352687

مکان

اصفهان - خیابان شیخ بهایی - ساختمان ایزدی - طبقه 3- واحد شماره 3