گروه صنعتی پویا برش ایران

شرح مختصری از فعالیت ها

دستگاه برش CNC ، برش راسته بر، برش گیوتین ، اتوماسیون جوش

نام مدیرعامل :

محمد باقر عطایی

info@pouyaboresh.com

0311- 3800334- 3801780

مکان

اصفهان - محمودآباد - انتهای خیابان سیم پویا برش ایران