گروه صنعتی وطن زرین مروارید آسیا

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید صنایع پلاستیک وحصیربافی، تولید صنایع سلولوزی وصنایع غذایی، صنایع پلیمری، عضو انجمن کامپوزیت ایران

نام مدیرعامل:
محمد وطن دوست

info@vatanzarin.com

021-88740074

077-33443700

مکان

بوشهر ابتدای بزرگراه شهید قره نی جنب پمپ بنزین برج