ارائه انواع محصولات،راهکارها و خدمات مشاوره ای طراحی و مهندسی در زمینه زیر ساخت شبکه های کامپیوتری و سیستم های نظارت تصویری

مکان

تهران، خیابان سهروردی جنوبی، خیابان نوبخت، پلاک 2، واحد 4