گروه صنعتی شیب شکن

شرح مختصر فعالیت  :

مدیر عامل  :  مهندس شهاب سعادتی

تلفن    :  02644523728

فکس  :  02644523728

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی
  • خدمات فنی و مهندسی

مکان