گروه صنعتی سجادپلاست شرق 

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع پاکت فریزری ساده ولب چسب وسفره یکبارمصرف

اطلاعات شرکت