گروه صنعتی بل

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده چسب های صنعتی، چسب های فوری، چسب های چوب و کاشی

نام مدیرعامل :

عباس عسگری

021- 22228495

مکان

تهران - میدان مادر (محسنی) - خیابان شاه نظری - کوچه 2- پلاک 34- واحد 2 شمالی