گروه شیمیایی رنگ کمال

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده محصولات شیمیایی (سولفیت روی، استئارات روی ) تولیدکننده رنگ و محصولات وابسته، تامین کننده مواد اولیه رنگ سازی، پایدارکننده ها

نام مدیرعامل :
سید احمد کمال

info@ici_traiding.com

021-88823536

مکان

تهران ، خیابان مطهری ، نبش خیابان مفتح ، پلاک 212 ، طبقه 2