گروه تولیدی همیلا

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده کفپوش، رنگ و دیوار پوش

نام مدیر عامل:

حسین جعفریان

021-44989194

مکان