گروه تولیدی اعلاساب

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده چسب سنگ وانواع ساینده

نام مدیرعامل:
سید مهدی میرعلایی

021-56224752

مکان

تهران ، حسن آباد قم ، روبروی ورودی شهرک صنعتی شمس آباد ،جنب بانک ملی