گرد روی پارس

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده گردروی میکرونیزه

نام مدیرعامل :

سعید قدوسی

info@parszindust.com

021- 22055238- 22024214- 22024215

مکان

تهران - خیابان آفریقا - خیابان گلفام - شماره 9 - طبقه 2 - واحد 28