یمیا گستر پارسه

شرح مختصری از فعالیت ها

توزیع کننده انواع چسبهای سرد و حرارتی در صنعت چاپ وبسته بندی

نام مدیر عامل:

مومنی

kimyagostar@ymail.com

مکان

تهران- روبروی کارخانه سیمان تهران