کیمیا رنگینه فام

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده رنگدانه های معدنی

نام مدیرعامل :

کیمیا رنگینه فام

info@ranginehfam.com

0282- 4454305

مکان

قزوین - کیلومتر 40 جاده بویین زهرا - شهرک صنعتی لیا جدید - انتهای کاوشگران