کیمیا تجهیز طلایی

شرح مختصری از فعالیت ها

انجام مشاوره و تجهیز آزمایشگاههای پلیمر و رنگ و … تامین انواع ویسکومتر و موارد مربوطه به رنگ، رزین ، پلیمر

نام مدیر عامل:

محمد امین طایی

ktt.co.ltd@gmail.com

021-77132237-8

مکان

تهران- خیابان هنگام- پلاک 197- واحد6