تولید کننده انواع افزودنی های پلیمری، کامپاندهای پلیمری و پلاستیک های مهندسی و مستربچ های رنگی

مکان

No.1, Moallem Blvd., Mashhad - Iran.