کیسون

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی، مدیریت، تدارک و اجرای پروژه‌های بزرگ

نام مدیرعامل:
محمد رضا انصاری

info@kayson-ir.com

021-88072501-9

مکان

تهران ، شهرک غرب ، خیابان ایران زمین ، شماره 2288