تأمین انواع دیزل ژنراتور و موتور ژنراتورهای گازسوز، مشاور و مجری نیروگاههای مقیاس کوچک