کویر تایر

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع تایرهای سواری رادیال و تایرهای وانتی، مینی بوسی و تایرهای باری، اتوبوسی بایاس در انواع مختلف و نوار تایر در انواع سایزها

نام مدیرعامل :  سید محمد حسین زینلی

 

kavirtire@kavirtire.ir

021-41353000

مکان

تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید احمد قصیر - کوچه چهارم - پلاک 34- کدپستی 1514633511