کندر شیمی خاوران

شرح مختصری از فعالیت ها

اسید سولفوریک 98 % SO4H2

نام مدیرعامل:
سید علی حسینی یزدی

88516951- 2, 021-88541983

مکان

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از روبروی بیمارستان تهران کلینیک، کوچه دهم، پلاک 24، واحد 31