تولید انواع کنتورهای دیجیتال و هوشمند تک فاز و سه فاز، پیاده سازی سیستم هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی ( سیستم AME )، تولید لامپ های کم مصرف، ارایه خدمات راه اندازی و مشاوره سیستم انرژی خورشیدی