کمپرسورسازی هواکاران صنعت

شرح مختصری از فعالیت ها

انواع کمپرسور و تجهیزات هوای فشرده شامل انواع درایر (جذبی، تبدیدی) انواع فیلتر، مخازن و تأمین انواع پکیج های گاز و توربین ها و توربو اکسپندرها، کمپرسورهای پروسس

نام مدیرعامل :

گارنیک سرهاکوپیان

info@havacaran.com

021- 88991331 (12خط)

مکان

تهران - میدان جهاد - بزرگراه شهید گمنام - بعد از میدان گلها - شماره 63