کمپرسورسازی تبریز (سهام عام)

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع کمپرسورهای دیزلی و برقی و ابزار بادی و جایگاهه ای عرضه سوخت گاز طبیعی C.N.G و تجهیزات مربوطه

نام مدیرعامل :

سعید نقی لو

info@cst-ir.com

021- 66591710

مکان

تهران - خیابان ولیعصر - نبش میرداماد - برج 2 اسکان- طبقه اول