کاویان پژوه

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

نام مدیرعامل:
کیوان خانی

info@kavianpajouh.com

021-22885431-4

مکان

تهران ، میرداماد ، میدان کتابی ، گل نبی غربی ، پلاک 48