تجهیز نیرو زنگان

شرح مختصر فعالیت  :

مدیر عامل  :  آرمین ابراهیمی

تلفن    :  02432221890

فکس  :  02432221048

ایمیل  :

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان