کالا صنعت زنده رود

مدیر عامل  :  خانم صادقی

تلفن    :  03137735330

فکس  :  03137735049

ایمیل  :  ksz.esfehan@gmail.com

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی

مکان