کاسپین ماشین خاورمیانه

شرح مختصری از فعالیت ها

تهیه لیفتراک مناسب برای صنعت پتروشیمی

نام مدیرعامل :

محمدرضا خسروی

info@caspianM.com

021- 55879924

مکان

تهران - ابتدای اتوبان سعیدی