کاسپین شیمی پاسارگاد
شرح مختصری از فعالیت ها
روغن صنعتی،موتور،ترمز،گریس،تولید روغن موتور،ضد یخ،هیدرولیک،روغن دنده

اطلاعات شرکت