کارگزاری نو اندیشان بازار سرمایه

شرح مختصری از فعالیت ها

کارگزاری رسمی بورس و اوراق بهادار، کالا و انرژی، خرید و فروش اوراق پذیرفته شده در بورس و فرابورس، کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا و حامل های انرژی در بورس انرژی تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک، مشاوره و تشکیل سبد اوراق بهادار

نام مدیرعامل :

عبدالله عینی

info@noandishan.ir

021- 82450

مکان

تهران، میدان آرژانتین، بلواربیهقی،ساختمان۲۶، طبقه اول ، واحد ۵