ارائه دهنده کلیه خدمات مالی در حوزه بورس و اوراق بهادار، بورس کالا و بورس انرژی