کارگزار بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی معاملات بر خط، معاملات قراردادهای آتی، مشاور عرضه و پذیرش، مدیریت صندوق های سرمایه گذاری و سبدهای سهام ( پرتفولیو ) و تحلیل و ارزیابی سهام