کارگزاری بانک صنعت و معدن

شرح مختصری از فعالیت ها

کارگزاری بورس اوراق بهادار، کارگزار بورس کالا، کارگزار پذیرش شرکت ها در بورس، مدیریت سبد و صندوق سرمایه گذاری

نام مدیرعامل:
میثم کریمی

info@smbroker.ir

021-88511535

مکان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)،خیابان یازدهم،پلاک 10