کارگزاری بانک توسعه صادرات

شرح مختصری از فعالیت ها

انجام خدمات کارگزاری و بورس اوراق بهادار و کالا و انرژی

نام مدیرعامل:
سید رضا علوی

info@edbibroker.com

021-88306005

مکان

تهران، خیابان مطهری ، نرسیده به سهروردی ، پلاک 104