کارگزاری آریا بورس
شرح مختصری از فعالیت ها

معاملات در بورس اوراق بهادار: شامل ارائه خدمات خرید و فروش سهام، حق تقدم سهام و اوراق مشارکت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مشتریان معاملات در فرابورس: شامل ارائه خدمات خرید و فروش سهام، حق تقدم سهام و اوراق بدهی شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس به مشتریان معاملات بر خط: ارائه خدمات انجام خرید و فروش سهام، حق تقدم سهام و اوراق بدهی پذیرفته شده در بورس و فرابورس به صورت برخط (Online) و مستقیم توسط مشتریان از طریق اینترنت

اطلاعات شرکت