کاروسل تراش لطفی

شرح مختصری از فعالیت ها

گروه صنعتی لطفی با داشتن ماشین تراش عمودی (کاروسل) توانایی تراش قطعات فوق سنگین تا قطر 4متر 30 سانتیمتر(430سانتیمتر) و ارتفاع2 متر و10سانتی متر(210سانتی متر) و مجهز به 2ساپورت چرخان وتوانایی تراش هر زاویه ای را دارد

نام مدیرعامل :

محمدعلی لطفی

lotfimashin@yahoo.com

09131187554

مکان

اصفهان - فلکه دانشگاه صنعتی - محمودآباد خیابان دوم- روبروی خانه سالمندان