کارآزمون افق

شرح مختصری از فعالیت ها

خدمات مهندسی ( رادیوگرافی صنعتی،Phased array، ادی کارنت و… ) وخدمات بازرگانی (صادرات و واردات تجهیزات و مواد صنعتی و…)

نام مدیر عامل:

جهانگیر عسگری

as_ndt@yahoo.com

086-32274986

 

مکان

اراک- خیابان دانشگاه- نبش احسان3-