کائولن و خاکهای نسوز خراسان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کائولن های فراوری شده مورد مصرف درصنایع رنگ ورزین، پلیمر، لاستیک و صنایع شیمیایی

نام مدیرعامل :

مرتضی زیارت نیا

info@kaolin-co.com

0511- 7673034

 

 

مکان

مشهد - بلوار سجاد - خیابان بهار 17 - اقاقیا یکم - شماره 39