چینندگان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع آجر و کاشی ضد اسید انواع آجرهای نسوز شاموتی و آلومینی، آندالوزیتی، کیانیتی، سیلیکون کاربایدی، زیرکونی انواع انکرهای نسوز سرامیکی انواع ملات و جرم های نسوز شاموتی، آلومینی، سیلیکون کاربایدی، زیرکونی و …

نام مدیرعامل :
اسماعیل علی عباسی باروجی

chinandegan@gmail.com, info@chinandegan.com

0491-2222300

 

مکان

مرند کیلومتر 5 جاده جلفا، شهرک صنعتی سرامیک