چسب کیمیا کیش

شرح مختصری از فعالیت ها

توزیع کننده انواع چسب های صنعتی و عمومی معتبر داخلی و خارجی

نام مدیرعامل :

حمیدرضا زری بافان

Kimiyakish-glu@yahoo.com

0311- 2348986

مکان

اصفهان - خیابان دکتر بهشتی - کوچه نگارستان - پلاک 70