چسب ساز

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده فرمالین، فرم اوره، رزین اوره فرمالدئید، رزین پلی استرغیراشباع

نام مدیرعامل:
مژگان جلالیان

info@chassbsaz.com

021-22027857

مکان

تهران ، بلوار آفریقا ، کوچه مهیار ، پالک 9