پیک شیمی

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع رنگ های ساختمانی وصنعتی، رزین های پلی وینیل استات، رزینهای آلکیدی

نام مدیرعامل:
کامران یاسری

info@picco.ir

021-22220468

مکان

تهران خیابان شریعتی ، پلاک 1234